Skip to content
Momenteel is het niet mogelijk om aan een cursus te kunnen deelnemen. De website is in ontwikkeling

Reglement cursus edelsmeden

Huishoudelijk reglement cursus edelsmeden  versie 1/2019

Inschrijven voor de cursus betekent dat je akkoord gaat met de inhoud van dit huishoudelijk reglement de algemene voorwaarden en afspraken over het copyright.

1.1 Gebruik lesruimte

Het atelier is 5 minuten voor aanvang open. Aan het einde van de les wordt er 5 minuten van tevoren opgeruimd. Machines gebruiken na gebruik van sommige medicijnen en of alcohol en handschoenen of andere vingerbedekkingen zijn niet toegestaan. Het dragen van ontvlambare kleding wordt sterk afgeraden en is ieder gevallen niet toegestaan in verband met brandgevaar. Zorg dat de huid bedekt is. Draag stevige dichte schoenen en lang haar in een staart. 

 

1.2 Lesgeld

Lesgeld voor een cursus jaar van 30 lessen kan in twee delen worden voldaan. Eerste deel voor 1 augustus. Tweede deel voor 1 februari daaropvolgend. Delen van het lesgeld en gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend. Gemiste lessen, lesuren of delen hiervan, kunnen niet worden ingehaald en zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden meegenomen naar een ander persoon of activiteit. Bij afwezigheid zonder kennisgeving op de eerste les worden administratiekosten plus de lessen die al gepland zijn voor het lesjaar in rekening gebracht.

 

1.3 Cursus periode

De cursus periode loopt van September tot en met Juli.

 

1.4 Ontbinding

Bij tussentijds ontbinding van deze overeenkomst wordt het al betaalde lesgeld niet geretourneerd. Na ontvangst van de betaling van het lesgeld heb je 14 dagen bedenktijd. 

 

1.5 Docent aanwezig

Tijdens de cursus edelsmeden is er altijd een docent aanwezig tijdens de lestijden.  Indien dit niet mogelijk is zal er voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet lukken dan komt de lesdag te vervallen. Lessen kunnen uitvallen door externe oorzaken. Er wordt gezorgd voor een vervangende dag waarop je de les alsnog kunt inhalen. Mocht het niet lukken om een vervangende lesdag organiseren dan zal zal aan het einde van het seizoen de gemiste lessen geretourneerd worden via de bankrekening. 

 

1.6 Beperkte aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor: goederen die verdwijnen en/of beschadiging, meegenomen materialen, gereedschappen, kleding, sieraden en aangenomen reparaties. Schade aan goederen en materialen, eigendom van het atelier of andere deelnemers ontstaan door nalatigheid van de deelnemer is voor rekening van de deelnemer. 

 

1.7 Boeken en gereedschappen, werkmateriaal

De mogelijkheid is aanwezig om boeken te lezen en in te zien voor het verkrijgen van ideeën. Dit is alleen toegestaan in de lunchruimte maar niet tijdens de lunch. Gereedschapskoffer met materiaal en boeken, cursusboeken, werkmateriaal worden niet uitgeleend.

 

1.8 Gebruik gereedschap en materiaal 

Alle handelingen tijdens de cursus en het verwerken van materiaal en het gebruik van gereedschappen is alleen van toepassing op de werkplekken in het atelier. Instructies worden opgevolgd die door de docent gegeven worden.

 

1.9 Metaalafval

Metaalafval wordt in de daarvoor bestemde bakken en/of  lade opgevangen U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen restafval. Gebruik de opvangbak in uw werktafel. 

 

2.1 Leer deelname overeenkomst.

Deelname aan de cursus edelsmeden en varianten is uitsluitend mogelijk als er een cursusovereenkomst tussen de docent en de deelnemer is gesloten. Wij werken met leveringsvoorwaarden Die aansluitend voor deze “Huishoudelijk reglement cursus edelsmeden” van toepassing is. 

 

2.2 Elektronische apparatuur 

Het is niet toegestaan  om beeld en geluidsdragers, mobiele telefoons komen laptops en tablets in het atelier deel aanwezig te hebben. Geluids-  en beeldopname mogen alleen met instemming van alle betrokkenen gemaakt worden. Dit in vooraf overleg met de docent.

 

2.3 Het lesprogramma

Het lesprogramma krijg je uitgereikt door de docent en in bruikleen voor de cursus edelsmeden. Zonder toestemming mag je deze niet gebruiken voor een andere cursus op of opleiding. Deelnemers verklaren akkoord te gaan door tenminste 2 jaar na het beëindigen van de opleiding geen georganiseerde cursus te geven die een relatie hebben met het  edelsmeden. 

 

2.4 rechten copyright

Alle rechten op de ontwerpen en die onder begeleiding van een docent in het atelier zijn gemaakt zijn eigendom van de cursus en mogen niet worden verkocht aan derden. Het werkstuk staat wel vrij om verkocht te worden.

 

2.5 Lesprogramma copyright

Op het lesprogramma rusten copyrights. Het verspreiden kopiëren en/of gebruik op een andere opleiding is niet toegestaan. Het is niet toegestaan foto’s van werkstukken, werk wat gemaakt is onder begeleiding van een docent en/of teksten uit het lesprogramma te publiceren in drukwerk internet of anderzijds. 

 

2.6 Omgang tijdens de lessen en samen zijn

Zerotolerancebeleid: Het is niet toegestaan om tijdens de lesuren of op andere momenten goederen aan te bieden aan cursisten of gebruik te maken van het ontstaande netwerk tijdens de lessen.

Zerotolerancebeleid: Deelnemers en docenten zullen zich onthouden van discriminatie. Grove en gelijk- luidende woorden en gedrag. Gedrag van seksuele aard zal per direct tot ontzegging van toegang tot de cursus ruimte leiden en ontbinding per direct tot uitschrijving van de cursus zonder terug gave van les gelden. Voor klachten gebruiken we het klachtenformulier en de procedure hier in. Elk seizoen kan een evaluatieformulier worden ingevuld. 

 

2.7 Herroeping

Na inschrijving, bevestiging en betaling heb je de wettelijk voorgeschreven veertien dagen bedenktijd. We werken met algemene voorwaarden gelijk aan die van de Federatie Goud en Zilver. De cursus edelsmeden is een particuliere opleiding.

federatie-goud-en-zilversmeden